Strona główna

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej (ZMS) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi wielokierunkową działalność dydaktyczną i naukową oraz usługową na rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. 

 

Studenci - 

1. Aktualne informacje dotyczące organizacji zajęć kontaktowych (ćwiczeń) oraz seminariów z medycyny sądowej znajdują się w odpowiednich sekcjach Menu bocznego: Studenci - dydaktyka

2. Informujemy, że na platformie e-learning WUM został udostępniony kurs z przedmiotu: MEDYCYNA SĄDOWA. 

3. Studenci odbywający zajęcia kontaktowe oczekują na zajęcia w korytarzu na parterze budynku.

 

Osoby załatwiające sprawy urzędowe - 

1. Uprzejmie informujemy, że SEKRETARIAT Zakładu jest czynny w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00 i znajduje się na parterze, wejście główne do budynku z ulicy, na wprost korytarzem do końca. 

Karta Zgonu wydana przez Sekretariat ZMS jest dokumentem niezbędnym do uzyskania Aktu Zgonu, który jest wystawiany w Urzędzie Stanu Cywilnego. Karta Zgonu jest wydawana w 1 egzemplarzu, w godzinach 8:00 - 15:00.

2. Odbiór zwłok w Prosektorium, które znajduje się z tyłu budynku, zejście po pochylni - szczegółowe informacje w sekcji Menu bocznego: Dla Rodzin osób zmarłych.

 

ulotka-zms-1ulotka-zms_2

 

Plik