ZAKŁAD MEDYCYNY SĄDOWEJ PO REMONCIE

!!!     SZANOWNI PAŃSTWO    !!!

  Uprzejmie informujemy, że SEKRETARIAT Zakładu znajduje się na parterze, wejście główne do budynku z ulicy, na wprost korytarzem do końca. 

Odbiór zwłok z tyłu budynku, zejście po pochylni.

W chwili obecnej w Zakładzie nie przeprowadzamy BADAŃ SĄDOWO-LEKARSKICH na prywatne zlecenie.

Studenci odbywający zajęcia z MEDYCYNY SĄDOWEJ oczekują na zajęcia w korytarzu na parterze budynku.


!!!   UWAGA STUDENCI    !!!

Prosimy Studentów odbywających zajęcia w ramach ITS lub UTS o wcześniejsze informowanie Sekretariatu ZMS (dane kontaktowe w zakładce KONTAKT) o zajęciach odrobionych w innym trybie lub zmianie terminu zajęć z MEDYCYNY SĄDOWEJ przed terminem wynikającym z planu zajęć dla danej grupy dziekańskiej. Z uwagi na liczebność grup dziekańskich, możliwość zmiany terminu odbywania zajęć istnieje wyłącznie poprzez zamianę z osobą z grupy dziekańskiej, która wg planu ma w tym terminie odbywać zajęcia.

 

Studenci przebywający na urlopie dziekańskim lub wymianie międzyuczelnianej w ramach programu Erasmus w czasie przypadających programowych zajęć z medycyny sądowej (przy stosownej adnotacji na liście dziekańskiej), a chcący odrabiać zajęcia zgodnie z planem, winni skontaktować się z Zakładem z wyprzedzeniem co najmniej 1 miesięcznym i poinformować, że chcą w tym czasie odrabiać zajęcia. W przeciwnym razie adnotacja o przyznanym urlopie dziekańskim lub wyjeździe w ramach programu Erasmus będzie traktowana jako zgłoszenie nieobecności na zajęciach. 


!!!   UWAGA STUDENCI    !!!

W przypadku Godzin lub Dni Rektorskich - nieobecność na zajęciach jest usprawiedliwiona i nie wpływa na ilość dopuszczalnych Regulaminem Zajęć nieobecności 


Zakład zapewnia środki ochrony osobistej:
- fartuchy oraz w zależności od potrzeb: fartuchy ochronne plastikowe, rękawice jednorazowe, okulary, maseczki twarzowe,

- Zakład nie zapewnia Studentom obuwia na  zmianę. Warunki ćwiczeń praktycznych wymagają obuwia bezpiecznego, wodoodpornego, antypoślizgowego, łatwo zmywalnego - rekomendujemy używanie własnego obuwia na zmianę.