Studenci Wydziału Pawa i Administracji UW

Zajęcia fakultatywne odbywają się raz w tygodniu (we wtorek) w godz. 13.00 - 14.30, w wymiarze 30 godzin dla kursu, w tym 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń.

Zajęcia kończą się zaliczeniem.

UWAGA - w roku akademickim 2013/2014, ze względu na remont Zakładu, zajęcia nie będą się odbywały. 

Odnośnie zajęć w roku akademickim 2016/2017 - AKTUALNIE BRAK INFORMACJI