Struktura

Współczesny Zakład Medycyny Sądowej zapewnia możliwość  pełnej diagnostyki:

  • sekcyjnej (PATOLOGIA SĄDOWA),
  • toksykologicznej (PRACOWNIA TOKSYKOLOGICZNA)
  • genetycznej (PRACOWNIA GENETYCZNA - DNA)
  • histopatologicznej (PRACOWNIA MIKROSKOPOWA)
  • obrazowej (PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ)
  • opiniodawczej - w zakresie kwalifikacji obrażeń ciała (ORZECZNICTWO SĄDOWO-LEKARSKIE), oceny prawidłowości postępowania medycznego (BŁĘDY MEDYCZNE), ofiar urazów komunikacyjnych (REKONSTRUKCJA WYPADKÓW DROGOWYCH).