SKN

Informacje Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Sądowej:

Wszystkie osoby zainteresowane działalnością naukową w polu medycyny sądowej i chętne do działalności w Kole proszone są o kontakt z Zakładem.