Pracownia Toksykologiczna

Pracownia toksykologiczna warszawskiego Zakładu Medycyny Sądowej dysponuje możliwością diagnostyki zawartości ksenobiotyków w płynach ustrojowych, jak również w zabezpieczonych dowodach rzeczowych.

Do najczęściej badanych substancji należy ocena zawartości alkoholu etylowego oraz badania w kierunku obecności środków odurzających oraz leków i pestycydów, a także związków lotnych.

Badania toksykologiczne są wykonywane w Zakładzie Medycyny Sądowej WUM wyłącznie na zlecenie Policji, Prokuratury i Sądów oraz jednostek współpracujących.

Ekspertyzy wykonywane są przy użyciu nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego:

  1. chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS ang. gas chromatography-mass spectrometry);
  2. wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją diodową (HPLC-DAD ang. high performance liquid chromatography - diode array detector);
  3. chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID ang. gas chromatography-flame ionisation detector).
  4. Pracownia wykorzystuje również metody immunochemiczne, jak ELISA i FPIA.

Telefon do Pracowni Toksykologicznej (bezpośredni): +48 (22) 628 83 33
e-mail: toksykologia@medycynasadowa.wum.edu.pl