Podstawowe informacje

Medycyna sądowa jest nauką stosowaną mającą za zadanie dopomagać prawnikom w rozstrzygnięciu zagadnień wymagających wiedzy medycznej. Zadaniem specjalistów z tej dziedziny jest przełożenie i interpretacja nauk lekarskich,  w odniesieniu  do szczegółowych przepisów prawa karnego i cywilnego.

Głównymi zadaniami Katedr i Zakładów Medycyny Sądowej, w większości istniejących w strukturach Uniwersytetów Medycznych, jest działalność naukowo-dydaktyczna i usługowa dla Organów Ścigania i Wymiaru Sprawiedliwości.

Pierwszą Katedrę Medycyny Sądowej  na ziemiach polskich powołano w Krakowie w 1804r. Warszawski Zakład Medycyny Sądowej w obecnej strukturze istnieje od 1924 roku, chociaż Katedra Medycyny Sądowej powstała w Warszawie już w 1825r.  Budynek przy ul. Oczki 1, w którym Zakład mieści się do dnia dzisiejszego wybudowano w latach 1924 - 1927r. W czasie II Wojny Światowej budynek uległ niemal całkowitemu zniszczeniu, jednak został odbudowany przy istotnym współudziale ówczesnej kardy. Akutalnie, z uwagi na szybki rozwój technik naukowo-badawczych, jak i nowe wyzwania, planowana jest gruntowna przebudowa budynku i dostosowanie do wpółczesnych wymogów nauczania studentów, obsługi ludności oraz spełnienia kryteriów atestacyjnych.