osoby zaginione

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie czynności identyfikacyjne, w tym zmierzające do rozpoznania osób o nieustalonych personaliach, leżą w gestii Policji i Prokuratury i są prowadzone wyłącznie w obecności i pod nadzorem funkcjonariuszy tych służb.
W związku z powyższym prawidłowa procedura identyfikacyjna rozpoczyna się zgłoszeniem zaginięcia danej osoby Organom Ścigania.
Okazanie zwłok znajdujących się w Prosektorium Zakładu Medycyny Sądowej dokonywane jest wyłącznie w obecności funkcjonariusza Policji i w razie pozytywnej identyfikacji sporządzana jest odpowiednia dokumentacja.

Nie okazujemy zwłok ani nie udzielamy żadnych informacji (ustnych czy pisemnych) osobom indywidualnie poszukującym swoich bliskich i bezpośrednio zgłaszającym się do Zakładu.