opłaty

Zakład pobiera opłaty za przechowanie zwłok:

 - po wykonanej sekcji licząc od 4-ej doby (z wyłączeniem świąt)

Przykład: sekcję zwłok przeprowadzono we czwartek. Odbiór zwłok zaplanowano w piątek, sobotę lub poniedziałek - bez opłaty; od wtorku naliczana jest opłata dobowa

przy odstąpieniu od sekcji licząc od 2-giej doby (z wyłączeniem świąt)

Przykład: sekcję zwłok przeprowadzono we czwartek. Odbiór zwłok zaplanowano w piątek - bez opłaty; od soboty naliczana jest opłata dobowa

OD DNIA 1.01.2016r. OPŁATA ZA PRZECHOWANIE ZWŁOK WYNOSI:  35 zł/dobę