O jednostce

Katedra Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi wielokierunkową działalność dydaktyczną i naukową, jak również usługową dla ludności i Organów Ścigania i Wymiaru Sprawiedliwości.
Studenci Wydziałów Lekarskich (WL), kierunku Lekarsko-Dentystycznego (LD) oraz Wydziału Nauki o Zdrowiu kierunek Ratownictwo Medyczne (WNoZ-RM) odbywają obowiązkowe zajęcia z zakresu medycyny sądowej. Nauczanie odbywa się w blokach zajęciowych:
- sudenci WL - blok 2-tygodniowy zakończony egzaminem;
- studenci WL z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (English Division)
- studenci LD - blok 1-tygodniowy zakończony zaliczeniem;
- studenci WNoZ-RM - blok 2-tygodniowy zakończony zaliczeniem.
Studenci róznych kierunków WNoZ WUM, pod kierunkiem pracowników naukowych Katedry, mogą pisać prace licencjackie i magisterskie o tematyce związanej z medycyną sądową.
W naszej jednostce prowadzone są również zajęcia dla studentów Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Zainteresowania naukowe pracowników Katedry Medycyny Sądowej WUM są wielokierunkowe i skoncentrowane zarówno na problematyce współczesnej medycyny sądowej (w tym także genetyki sądowej), jak i we współpracy z innymi jednostkami - na problemach wielu dziedzin medycyny, a także toksykologii i epidemiologii.
Działalność usługowa obejmuje szerokie spektrum ekspertyz medyczno-sądowych opartych na:
- badaniu osób pokrzywdzonych, poszkodowanych, jak i oskarżonych i skazanych w sprawach karnych i cywilnych;
- opiniowaniu na podstawie dokumentacji medycznej  zawartej w aktach sprawy;
- diagnostyce pośmietnej.