Dla studentów WUM - Wykłady z Prawa Medycznego i Medycyny Sądowej

Wykłady z Prawa Medycznego i Medycyny Sądowej dla studentów V roku Wydziałów Lekarskich odbywają się w semestrze zimowym, w każdą środę, w godz. 16.35 - 18.05 w Sali Wykładowej Zakładu Medycyny Sądowej im. prof. W. Grzywo-Dąbrowskiego, w budynku ZMS przy ul. Oczki 1 (I piętro)

 


OGÓLNA TEMATYKA WYKŁADÓW Z ZAKRESU MEDYCYNY SĄDOWEJ i PRAWA MEDYCZNEGO:

  1. Rola i zadania medycyny sądowej.
  2. Zagadnienia prawne w medycynie sądowej - wprowadzenie.
  3. Podstawy prawne transplantologii.
  4. Podstawy prawne wykonywania zawodu lekarza.
  5. Ciąża, poród, poronienie - z punktu widzenia medycyny sądowej.
  6. Odpowiedzialność prawna (zawodowa, karna i cywilna) lekarzy.

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYKŁADÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020:

       9.X.2019     Wprowadzenie do problematyki. Źródła prawa. Pacjent  i osoby reprezentujące jego interesy
       16.X.2019    Lekarski obowiązek udzielenia pomocy i odstąpienie od leczenia
       23.X.2019    Leczenie pacjentów niekompetentnych i rozszerzenie pola zabiegowego
       30.X.2019    Prawo pacjenta do informacji. Przywilej terapeutyczny
       6.XI.2019     Standardy zawodu lekarza z art. 4 ustawy zawodowej. Należyta staranność
       13.XI.2019   Prawa pacjenta i klauzula sumienia
       20.XI.2019   Czynności nieterapeutyczne i ich prawna dopuszczalność. Indywidualne preferencje pacjenta a celowość leczenia.       

       27.XI.2019   "Dobro dziecka". Decyzje medyczne podejmowane na rzecz dzieci.
       4.XII.2019    Medycyna końca życia
       11.XII.2019  Wymagania dotyczące lekarzy stażystów i początkujących specjalistów. Przykłady z praktyki. Zasada ograniczonego zaufania w zespole medycznym.

PONIŻEJ MOŻESZ POBRAĆ PLIKI Z INFORMACJAMI OMAWIANYMI W TRAKCIE WYKŁADÓW: