Dla studentów WUM - wykłady

Wykłady z medycyny sądowej dla studentów VI roku Wydziałów Lekarskich odbywają się w semestrze zimowym, w każdy wtorek, w godz. 14.15 - 15.45 w Sali Wykładowej Zakładu Medycyny Sądowej im. prof. W. Grzywo-Dąbrowskiego, w budynku ZMS przy ul. Oczki 1 (informacje nieaktualne dla roku akademickiego 2016/2017 - szczegółowy plan i godziny wykładów z medycyny sądowej - z uwagi na podwójny rok - na stronach Dziekanatów).

 


OGÓLNA TEMATYKA WYKŁADÓW Z ZAKRESU MEDYCYNY SĄDOWEJ:

  1. Rola i zadania medycyny sądowej.
  2. Zagadnienia prawne w medycynie sądowej - wprowadzenie.
  3. Podstawy prawne transplantologii.
  4. Podstawy prawne wykonywania zawodu lekarza.
  5. Ciąża, poród, poronienie - z punktu widzenia medycyny sądowej.
  6. Odpowiedzialność prawna (zawodowa, karna i cywilna) lekarzy.