Dla rodzin

Prosimy o zapoznanie z informacjami ułatwiającymi kontakt z Zakładem Medycyny Sądowej (ZMS):

1. Karta Zgonu wydana przez Sekretariat ZMS jest dokumentem niezbędnym do uzyskania Aktu Zgonu, który jest wystawiany w Urzędzie Stanu Cywilnego.

2. W przypadku odstąpienia od sądowo-lekarskiej sekcji zwłok Kartę Zgonu wydaje Szpital gdzie dana osoba zmarła, lub w innych przypadkach Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego (dla Warszawy przy ul. Poznańskiej 22) 

3. Decyzję o przeprowadzeniu sądowo-lekarskich oględzin i sekcji zwłok podejmuje Prokuratura prowadząca postępowanie w sprawie zgonu danej osoby.

4. Decyzja (postanowienie) jest przesyłana do ZMS i dopiero wówczas na tej podstawie wyznaczany jest termin przeprowadzenia sekcji zwłok. Informacja o terminie sekcji zaplanowanej na dzień następny może być udzielona Rodzinie telefonicznie przez Sekretariat ZMS po godzinie 14:00 w dniu poprzedzającym czynność - numery telefonów.   

5. Przed sekcją nie okazujemy zwłok Rodzinie.

6. Odbiór Karty Zgonu jest możliwy dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok.

7. Do wydania Karty Zgonu niezbędne jest przedstawienie:

  •  dokumentu tożsamości osoby zmarłej z numerem PESEL (w razie niezmożności uzyskania dokumentu należy uzyskać od policji wydruk z ewidencji PESEL);
  • zezwolenia z Prokuratury na odbiór zwłok.

8. Zakład pobiera opłaty za przechowanie zwłok - sprawdź.

9. Odbiór zwłok:

  • Przed zamknięciem trumny tożsamość zwłok musi być potwierdzona przez osoby najbliższe.
  • Wydawanie zwłok odbywa się w godzinach 8.00 – 15.00 w dni powszednie
  • Ubieranie zwłok przez rodziny może mieć miejsce w tych samych godzinach
  • Ubieranie zwłok nie jest obowiązkiem pracowników kostnicy ( Dz.U. MZiOS 1961, Nr 13, poz.89)

10. Odzież zmarłych nie odebrana w terminie trzech dni od daty sekcji zostanie zniszczona ze względów sanitarnych. W przypadku zabezpieczenia odzieży przez funkcjonariuszy Policji, w sprawie jej ewentualnego wydania należy kontaktować się z odpowiednim Komisariatem.
Uwaga: w przypadku zabrudzenia odzieży materiałem biologicznym (krwią, wydzielinami lub wydalinami), ze względów sanitarno-epidemiologicznych, odzież nie jest przechowywana i podlega natychmiastowej utylizacji po przeprowadzonej sekcji zwłok 

11. Zwłoki trafiają do Zakładu po przeszukaniu i ewentualne przedmioty wartościowe oraz dokumenty zostają zabezpieczone przez funkcjonariuszy dokonujących czynności na miejscu zdarzenia.

12. Zażalenia i wnioski dotyczące pracy kostnicy należy składać na piśmie do Sekretariatu ZMS.