5 rok Wydział Lekarski

Ogólny PLAN SEMINARIÓW w bloku zajęciowym (kolejność zajęć jest ustalana indywidualnie dla każdej grupy):

  1. seminarium wprowadzające  
  2. uduszenia gwałtowne
  3. traumatologia
  4. obrażenia postrzałowe - temat oawiany na wykładzie/ ewent. podczas zajęć praktycznych  
  5. medycyna wypadkowa   
  6. opiniowanie sądowo-lekarskie    
  7. toksykologia I
  8. toksykologia II
  9. prawo medyczne
  10. hemogenetyka    

Szczegółowy plan seminariów jest opracowywany indywidualnie dla każdego bloku zajęciowego i dostępny na tablicy ogłoszeniowej przy wejściu do Katedry bezpośrednio przed zajęciami.

UWAGA: W przypadku nieobecności na seminarium należy je ustnie zaliczyć u osoby prowadzącej.

Poniżej możesz pobrać konspekty seminariów:

 

 

 

Terminarz zajęć z medycyny sądowej dla Wydziału Lekarskiego w semestrze ZIMOWYM 2019/2020:


Terminarz zajęć z medycyny sądowej dla Wydziału Lekarskiego w semestrze WIOSENNYM 2019/2020:


zostanie opublikowany w późniejszym terminie