3 rok Wydział Nauki o Zdrowiu kierunek Ratownictwo Medyczne

Zajęcia z medycyny sądowej odbywają się w wymiarze 10 godz. seminariów (5 zajęć w Sali Seminaryjnej) oraz 40 godz. ćwiczeń (zajęcia praktyczne na sali sekcyjnej oraz w pracowaniach toksykologicznej i genetycznej).

Zajęcia w godz. 9:00 - 13:00.

Plan zajęć w roku akademickim 2019/2020: